Akademik Görüşler

Her şey düşünmek ile başlar!

Düşündüğümüz için doğru ve yanlışı ayırabilir, karar verebilir, sorgulayabilir, sınıflandırabilir ve bunun gibi pek çok bilişsel işlemi gerçekleştiririz. Kişiliğimiz bu sayede gelişir ve bu şekilde çevremizde etkili iletişimler kurabiliriz. Doğru düşünür ve doğru adımlar atarsak istediğimiz başarıyı elde ederiz.

… ve biz düşünmeyi ancak küçük yaşlarda çocuklarımıza öğretebilirsek sağlıklı ve üretken bir toplum hayal edebiliriz. Özellikle bilgi ve teknoloji ile şekillenen günümüzde bilgi-işlemsel düşünme, kritik düşünme, eleştirel düşünme ve algoritmik düşünme yaşamın ve tüm bilim alanlarının temelini oluşturmaktadır. Bu nedenle bu düşünme becerilerinin çocuklarımıza erken yaşlarda kazandırılması önemlidir.

Çocuklar bilgi-işlemsel süreçleri ne kadar erken kazanır ve ne kadar farklı alanlarda uygulama olanağı bulurlarsa, o kadar yaratıcı ve üretken bireyler olurlar.

Ayrıca pek çok araştırma düşünme becerileri ile başarı arasında önemli ve doğru orantılı bir ilişki olduğunu da ortaya koymuştur. Disiplinler arası çalışmaların önem kazandığı günümüzde öğrencilerimizi bu bilgi-işlemsel süreçlerle tanıştırmalıyız, bunu ister kodlama eğitimi adı altında ister diğer derslerin içeriği ile uyumlaştırarak ivedilikle yapmalıyız. Unutmayalım ki, ağaç yaşken eğilir!

Prof. Dr. Yasemin Gülbahar Güven

Ankara Üniversitesi Enformatik Bölümü