Bahçeşehir Kolejinde Kodlama

KODLAMA DERSİYLE BİLİŞİMSEL DÜŞÜNMENİN TEMELİ 5 YAŞTA ATILIYOR

img

Bahçeşehir Koleji olarak dijital yerliler olan çocuklarımızı dijital becerilerle donatarak yetiştiriyor, onları geleceğin dünyasına bugünden hazırlıyoruz.

Çağımızda Bilişimsel Düşünme Yöntemi (Computational Thinking) sadece bilgisayar mühendislerinin değil tüm bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları problemleri çözme yeteneklerini geliştirmelerinde etkin rol oynamaktadır. Her yeni çağın beraberinde getirdiği farklı problemler vardır ve bu problemleri çözmek adına farklı çözüm teknikleri üretilmektedir. Bu nedenle, dijital yerliler olarak adlandırdığımız çağımızın çocuklarını geleceğe hazırlarken yeni problem çözme yöntemleri geliştirmelerini sağlamalıyız. Gerek eğitim sistemi gerekse öğretmenler yeni öğrenme tekniklerini çocuklara erken yaşta kazandırmalıdır.

Bilişimsel Düşünme Yöntemi ise problem çözmeyi, eleştirel düşünmeyi ve insan-bilgisayar etkileşimi arasındaki ilişkiyi anlamayı hedefleyen çalışmaların bütünü olarak düşünülebilir. Bilişimsel düşünme becerisine sahip olan bir birey;

 • Problemleri bilgisayar veya başka bir araç kullanarak çözmeyi sağlayacak şekilde formüle edebilir,
 • Veriyi mantıksal olarak organize edebilir ve analiz edebilir,
 • Veriyi model veya simülasyonlar gibi soyutlaştırmalar yolu ile gösterimleyebilir,
 • Algoritmik düşünme yolu ile cevapları otomatikleştirebilir,
 • Olası çözümleri, olası aşamaları ve kaynakları en etkili ve verimli şekilde birleştirerek tanımlayabilir, analiz edebilir ve uygulayabilir,
 • Bu problem çözme sürecini diğer farklı problem durumlarına transfer edebilir ve genelleyebilir.

Bu çerçeveden de görüldüğü üzere bilişimsel düşünme, sadece bilgisayar bilimleri, bilgi ve iletişim teknolojileri alanlarında değil, fen, matematik, sosyal bilimler gibi diğer alanlarda da öğrencilerin etkin ve verimli düşünmesine destek olmaktadır.

Bilişimsel düşünme, sadece bilgi ve iletişim teknolojileri alanında değil, fen, matematik, sosyal bilimler gibi diğer alanlarda da öğrencilerin etkin ve verimli düşünmesine destek olur. Bilişimsel Düşünme becerilerinin gelişimi ve bireyde içselleştirilmesi için erken yaşta kodlama eğitimi uyguluyor, ilerleyen dönemlerde robotik çalışmaları ve STEM eğitimi ile destekliyoruz.

Fark Yaratabilmek İçin Farklı Düşünebilmek Gerek

Kodlama eğitimi başlığı altında “farklı düşünmeyi” öğretmeyi hedeflediğimiz çalışmalarımız Türkiye’deki tüm kampüslerimizde anaokulu 5 yaştan ilköğretim 4. sınıfa kadar devam ediyor.

Kodlama eğitimiyle öğrencilerimiz hem geleceğe hazırlanıyor hem de farklı tasarımlar üreterek modern dünyaya yenilikler katmak adına çalışıyor. Geleceğin bilişimcilerini, tasarımcılarını, mucitlerini yetiştirmeyi hedefleyen Bahçeşehir Koleji olarak çocuklarımıza farklı ve yaratıcı düşünmeyi öğretmeye devam edeceğiz.

Kodlama Eğitimi Nedir?

img

Türkiye’de ilk kez Bahçeşehir Kolejinde hayata geçirilen ve 5 yaş grubundan itibaren uygulanmaya başlayan Kodlama Eğitimi, çocuklarımızın bilişimsel ve algoritmik düşünme becerileri geliştirmelerini, bilgi ve iletişim teknolojilerinin aktif birer kullanıcısı olmalarını, bilişimsel araçların (örneğin yazılım) yazarı olmalarını, fikir üretebilen ve fikirlerini teknoloji kullanarak hayata geçirebilen, üretken bireyler olarak yetişmelerini hedefleyen bir uygulamadır.

Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyelerinin danışmanlığında, okul öncesi eğitimcileri ve bilgisayar öğretmenleri tarafından geliştirilmiştir. Bilişim teknolojileri, okul öncesi öğretmenleri ve İngilizce öğretmenlerinin rehberliğinde, yabancı dil destekli olarak uygulanan Kodlama Saati;

 • Bilgisayar bilimleri temel kavramları,
 • Bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımı,
 • Dijital vatandaşlık,
 • Tablet uygulamaları,
 • Algoritma geliştirme,
 • Programlama,
 • Dijital hikâyeleme,
 • Animasyon tasarımı
 • Dijital oyun tasarımı ile ilgili çalışmaları içermektedir.

Kodlama Eğitimi ile çocuklarımızın fikir üretebilen ve fikirlerini teknoloji kullanarak hayata geçirebilen, üretken bireyler olarak yetişmesini hedefliyoruz. Türkiye’de ilk kez Bahçeşehir Kolejinde hayata geçirilen ve 5 yaş grubundan itibaren uygulanan Kodlama Eğitimi, çocuklarımızın bilişimsel ve algoritmik düşünme becerileri geliştirmelerini, bilgi ve iletişim teknolojilerinin aktif birer kullanıcısı, bilişimsel araçların (örneğin yazılım) yazarı olmalarını, fikir üretebilen ve fikirlerini teknoloji kullanarak hayata geçirebilen, üretken bireyler olarak yetişmelerini hedefleyen bir uygulamadır.

Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyelerinin danışmanlığında, Bahçeşehir Koleji okul öncesi eğitimcileri ve bilgisayar öğretmenleri tarafından geliştirilmiştir. Bilişim teknolojileri, okul öncesi öğretmenleri ve İngilizce öğretmenlerinin rehberliğinde uygulanır.

SOSYAL MEDYA

Sosyal medya üzerinden bizi takip edebilir, yeniliklerden haberdar olabilirsin.