İlkokul Kodlama Uygulamaları

İlkokul Kodlama Etkinliklerimiz

img

Erken Çocukluk Eğitiminde başladığımız kodlama etkinliklerine ilkokulda da kademeli olarak sınıf öğretmenlerimizle beraber devam ediyoruz. Matematik, fen bilgisi, Türkçe ve hayat bilgisi derslerimizin kazanımlarını kodlama yaparak pekiştiriyoruz.

img

Studio.code.org sitesinde şekillerin özellikleri, iç açıları hedeflerini kodlama yaparak pekiştirmelerini sağlıyoruz.

img

Scratch Jr uygulamasında Hayat bilgisi ve Türkçe derslerinin kazanımlarını pekiştirerek kodlama etkinlikleri yapıyoruz.

Scratch uygulamasıyla kodlayarak öğrencilerimiz kendi oyunlarını ve hikâyelerini oluşturuyorlar. Ayrıca Lego Wedo 1.0 setlerini scratch uygulamasında kodlayabiliyoruz.

img
img
img
img

Robotik Etkinlikleri

Basit Makineler setlerimizle tasarladığımız modelleri fen bilgisi ve matematik kazanımlarımızla örtüştürüyoruz ancak onlarla kodlama yapmıyoruz.

Wedo 1.0 setlerimizle yaptığımız lego modellerimizi kodlayarak hareketlendirebiliyoruz.

1. Sınıflar Robotik Etkinliklerinden Örnekler

Dancing Birds

img
img
img

Cheerful Fans

img
img
img

Sailboat Storm

img
img
img

2. Sınıflar Robotik Etkinliklerinden Örnekler

Drumming Monkey

img
img
img

Roaring Lion

img
img

Airplane Rescue

img
img

3. Sınıflar Robotik Etkinliklerinden Örnekler

Smart Spinner

img
img
img

Goal Kicker ve Goal Keeper

img
img
img

Flying Bird

img

4. Sınıflar Robotik Etkinliklerinden Örnekler

Hungry Alligator

img
img

Giant Escape

img
img


GENEL DERS KAZANIMLARI

1- Basit makineleri açıklar.

2- Basit makinelerin nerelerde kullanıldığını bilir.

3- Basit makinelerin çalışma prensiplerini açıklar.

4-Basit makineler setini tanır.

5- Basit makineler seti parçalarını düzeler ve set kullanım kurallarını uygular.

6- Dişliler, tekerlek ve aks, kaldıraçlar ve makaralarla ilgili modeller oluşturur, çalışma prensiplerini kavrar.

7- Basit makine modellerini seti kullanarak inşa eder ve dener.

8-Mühendislik tasarım sürecini bilir.

9-Mühendislik tasarım sürecine uygun olarak modelleri dener, gerekli geliştirme çalışmaları yapar.

10- Birleşik makineleri tanımlar.


FEN BİLGİSİ MÜFREDAT KAZANIMLARI:

Basit makineleri inceleme, bilimsel araştırma, sürat, objektif deneyleme, öngörme ve ölçme, veri toplama ve sonuçları açıklama.

 • Dişli çarkları düz veya taçlı dişli olarak tanımlama.
 • Vitesi büyüterek, dönme hızını arttıran bir model inşa etme.
 • Vitesi küçülterek dönme hızını azaltan bir model inşa etme.
 • Dişlileri aynı yönde, ters yönlerde veya isteğe göre 90 derece farklı yönlerde dönmelerini sağlayacak şekilde ayarlama.
 • Bir dişli dönüşünün ne kadar hızlı veya yavaş olduğunun diş sayısına ve yerlerine bağlı olduğunu fark etme.
 • Tekerlek ve aksı basit makine olarak tanımlama.
 • Sabit akslı modeli inceleme
 • Bölünmüş akslı modeli inceleme.
 • Köşeleri kolayca dönebilecek tekerlekli bir model inşa etme.
 • Sürülebilen bir model inşa etme.
 • Sürtünmenin nerelerde oluşabileceğini belirleme.
 • Kaldıraçları bir destek üzerinde dönen ve faydalı hareket sağlayan bir kol olarak tanımlama.
 • Destek, kuvvet ve yükü tanımlama.
 • Bir kaldıracın verimliliğinin destek noktasına, kuvvete ve yüke bağlı olduğunu fark etme.
 • Tek taraflı kaldıraçları tanımlama.
 • Makaraları tanımlama.
 • Vitesi büyüterek hızını arttıracak bir model inşa etme.
 • Vitesi küçülterek dönme hızını azaltan bir model inşa etme.
 • Makaraları döndürülen makaranın döndüğü yönde dönmesini sağlayacak şekilde ayarlamak.
 • Bir makaranın diğerine göre dönme oranını belirlemenin makara büyüklüğüne bağlı olduğunu fark etmek.
 • Makaraları aynı yönde, ters yönlerde veya isteğe göre 90 derece farklı yönlerde dönmelerini sağlayacak şekilde ayarlama.

TEKNOLOJİ/MÜHENDİSLİK MÜFREDAT KAZANIMLARI:

Bir ihtiyacı veya problemi tanımlama, model inşa etme, deney yapma ve inceleme.

 • 3 boyutlu modeller inşa etme.
 • Mühendislik tasarımı sürecinin gerektirdiği basamakları izleme.

MATEMATİK MÜFREDATI KAZANIMLARI:

 • Sayı sayma, geometrik şekilleri çizme, hesaplama, ölçme, sonuç öngörme ve problem çözme,
 • Çeşitli denemelerin sonuçlarını öngörme,
 • Dişliler üzerindeki dişleri sayma ve dönüş sayısını sayma,
 • Geometrik şekiller çizme,
 • Çeşitli denemelerin sonuçlarını öngörme,
 • Standart ölçüm birimleriyle ölçüm yapabilme,
 • Çeşitli denemelerin sonuçlarını öngörme,
 • Standart ölçüm birimleriyle ölçüm yapabilme,
 • Çeşitli denemelerin sonuçlarını öngörme,
 • Dönüş sayısını sayma.

DİĞER DERSLERE UYGUN KAZANIMLAR

MATEMATİK

M1014 100 içinde ileriye doğru birer ve onar ritmik sayar.

M1024 Toplamanın bir araya getirme, ekleme ve çoğaltma anlamlarını fark eder.

M1041 Standart olmayan birimlerle uzunlukları ölçer.

M2007 Uzunlukları metre ve santimetre birimleriyle ölçer.

M2009 Veri tablo şeklinde düzenler.

M2018 Simetriyi modelleri ile açıklar.

M2035 Uzunlukları metre ve santimetre birimleriyle tahmin eder ve tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırır.

M2036 Metre ve santimetre birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar.

M3025 Cetvel kullanarak belirli bir uzunluğu ölçer ve ölçüsü verilen bir uzunluğu çizer.

M3045 100 içinde altışar, yedişer, sekizer ve dokuzar ileriye doğru sayar.


FEN BİLGİSİ

F4004 1.1.4 Gözlemleri sonucunda kemikleri birbirine bağlayan eklemleri fark eder

F4071 3.1.1 Hareket eden varlıklara çevrelerinden örnekler verir

F4072 3.1.2 Hareket eden varlıkların hareket özelliklerini hızlı, yavaş, dönen ve sallanan gibi kelimelerle ifade eder

F4073 3.1.3 Varlıkları hareket özelliklerine (yön değiştirme, hızlanma, yavaşlamalarına) göre karşılaştırarak sınıflandırır


SOSYAL BİLGİLER

S4028 5.1 Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır.

S4029 5.2 İnsanlığın kullandığı belli başlı zaman ölçme araçlarını ve belirleme yöntemlerini tanır.

S4030 5.3 Kullandığı teknolojik ürünlerin zaman içindeki gelişimini kavrar.


HAYAT BİLGİSİ

H1017 Öğretmeninin ve arkadaşlarının sözlerini kesmeden dinler.

H1024 Okul ve sınıf eşyalarını tanır ve özenli kullanır.

H1065 Evindeki alet ve makineleri güvenli bir şekilde kullanmak için sorular sorar.

H1083 İnsanların çevreyi hangi yollarla değiştirdiğini ve bunun için neler yaptıklarını araştırır ve anlatır.

H3013 A.3.13. Oyun sonucunda kazanmanın ve kaybetmenin doğal olduğunu kabul eder.

H3022 A.3.25. Yönergeleri takip ederek okuldaki bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanır.

H2007 A.2.7 Kulüp veya grup çalışmaları ile ilgili olarak geliştirilen bir proje üzerinde arkadaşlarıyla iş birliği yaparak çalışır.

H2009 A.2.9 Kulüp ve diğer grup çalışmalarında yapılacak işler konusunda arkadaşlarını yönlendirir, onları cesaretlendirir ve gerektiğinde yardımda bulunur.

H2010 A.2.10 Grup çalışmaları sırasında başka gruplarla dayanışma içine girerek kendi grubuna destek sağlar.

H2016 A.2.16 Okul ve sınıf eşyalarını neden özenli kullanması gerektiğini açıklar.

H2054 B.2.20 Kişisel eşyalarını ve başkalarının eşyalarını neden özenli kullanması gerektiğini açıklar.

H3029 A.3.32. Bir grup üyesi olarak dürüstlüğü, yeterliliği ile grup arkadaşlarının ve liderinin güvenini kazanır.

H3083 C.3.18. Ulaşım araçlarının geçmişten günümüze nasıl bir değişim geçirdiğini araştırarak bulgularını sınıfta sunar.

H3084 C.3.20. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin günlük yaşamımızda hangi amaçlarla kullanıldığı hakkında bilgi toplar ve sınıfta sunar.


TÜRKÇE

T1Y10 Yazılarında betimlemeler yapar.

T1Y12 İstediği bir konuda yazılar yazar.

T2O9 Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin eder.

T2Y13 Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar.

T2Y14 Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır.

T2Y17 Olayları, oluş sırasına göre yazar.

T2GO3 Duygu, düşünce ve izlenimlerini resim, şekil ve sembol kullanarak görselleştirir.”

T3GO2 Görsellerden hareketle metinler ve cümleler yazar.

T3GO3 Duygu, düşünce ve izlenimlerini resim, şekil ve sembol kullanarak görselleştirir.

T3GO4 Metin ve görsel ilişkisini sorgular.

T3GO8 Grafik ve tablo ile verilenleri yorumlar.

T3Y4 Matematiksel ifadeleri doğru yazar.

T3Y5 Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.

T3Y27 Yazılarında karşılaştırmalar yapar.

T3Y28 Yazılarında kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

T4124314 Öyküleyici

T4124324 Betimleyici

T4124334 Bilgilendirici

T4124344 İkna Edici

T4125204 Resim-Foto. Yorumlama

SOSYAL MEDYA

Sosyal medya üzerinden bizi takip edebilir, yeniliklerden haberdar olabilirsin.