Veli Görüşleri

Kodlama eğitimi, çocukların bilgisayar ve teknolojiye olan meraklarını üretime dönüştürebileceklerini fark etmelerini sağlıyor. Kodlamayla ilgili bilgilerini çalışmalarında kullandıkça, daha fazlasını öğrenmek için istek duyuyorlar. Bilgisayar oyunlarına düşkün olan oğlum, kodlamayla kendi oyununu yazabileceğini öğrendiğinde oldukça heyecanlandı. Bu heyecanla elde ettiği kazanımlara yenilerini eklemek için büyük bir istek duyduğunu fark ediyorum.

Pınar Türen

Bahçeşehir Koleji Etiler Kampüsü

Kodlama diline hâkim olmanın gelecekte okuma-yazma bilmek kadar önemli olacağını düşünüyorum. Kızım ilerde nasıl bir kariyer seçerse seçsin, kodlama bilgisi edinmek her zaman işine yarayacak. Okulunda 5 yaşından bu yana kodlama eğitimi alıyor ve her yıl daha fazlasını öğrenmek istiyor. Çevre kirliliğine özellikle duyarlı olan bir çocuk olduğu için, kodlama eğitiminde öğrendikleriyle geri dönüşüm projeleri hazırlıyor. Kodlama bilgisini çevre duyarlılığıyla birleştirerek üretim yapması ona büyük bir öz güven veriyor.

Senem Dinçer

Bahçeşehir Koleji Çamlıca Kampüsü

Hem erken çocukluk eğitimindeki oğlum hem de ilkokuldaki kızım okulda kodlama eğitimi alıyor. Kızım 5 yaşından bu yana kodlama öğreniyor ve kodlama konusundaki gelişimini görmek beni mutlu ediyor. Oğlum da kızım gibi erken çocukluk eğitiminde kodlama ile tanıştı ve o da ablası gibi kodlamayı öğrenerek büyüyecek. Kodlama bilgisini erken yaşlarda edinmeye başlamanın, teknolojiyle neredeyse doğar doğmaz tanışan çocuklarımız için ilerde büyük avantajı olacağını düşünüyorum. Bizim yetiştiğimiz yıllardan farklı bir ortamda büyüyen bir nesil için kodlama bilgisinin bir gereklilik olduğunu düşünüyorum.

Arzu Mertan

Bahçeşehir Koleji Ordu Kampüsü

Kodlama eğitimiyle erken çocukluk eğitiminde tanışan oğlum, ilkokulda kendi projelerini üretip hayata geçiriyor. Kodlama bilgisi, o yaşlardaki merak ve kendi başına bir şeyler üretme isteğiyle bir araya geldiğinde ortaya çok güzel projeler çıkıyor. Evcil hayvanlar için otomatik mama kabından, büyük bir fabrikanın üretim bandına kadar hayal ettiği her şeyi kodlama ve robotiği kullanarak üretip değişiklikler yapabileceğini fark etmesi, kodlamanın en büyük kazanımlarından biri.

Ahu Duran

Bahçeşehir Koleji Ümraniye Kampüsü

Kodlama eğitiminin çağımızda vazgeçilmez bir gereklilik olduğunu düşünüyorum. Yazılımın temelini oluşturan kodlama bilgisinin önümüzdeki yıllarda tüm hayatımızı etkileyeceği öngörülürken, eğitim anlamında şimdiden yol almak bence bir zorunluluk. Oğlumun okulda kodlama eğitimi almasından çok memnunum. Kodlama eğitimi kazanımlarının teknolojiye zaten çok meraklı olan oğlumu, yalnızca teknolojiyi tüketen değil, üreten bir bireye dönüştürmeye başladığını görüyorum ve bu beni çok mutlu ediyor. Kodlamayı kullanarak henüz ilkokulda yaptığı projeler, gelecek için bana umut veriyor.

İpek Çağlarım

Bahçeşehir Koleji Çamlıca Kampüsü

Demir, eskiden o da şanslı olanlar tarafından 15–16 yaşlarında öğrenmeye başlanan temel kodlama bilgisini daha 7–8 yaşında almaya başladı. Hem de bunu kendisinin çok sevdiği Lego parçaları yardımıyla yapıyor. Artık endüstriyel toplumlarda dahi bir şayia haline gelmiş kodlama ve robotik bilgisini, çocuklarımız eğlenerek öğreniyorlar. Bu ise beni onlar kadar mutlu ediyor.

Alp Bulut

Bahçeşehir Koleji Sancaktepe Kampüsü

Kaan robotik ve kodlama dersini ve öğretmenini çok seviyor ve çok büyük mutluluk ve istekle derslerine ve kulüp dersine katılıyor. Veli olarak da gelişimine ve gelecekteki hayallerini gerçekleştirebilmesine de büyük katkısı olduğunu düşünüyoruz. Her şey için çok teşekkür ederiz.

Efsane Aydın

Bahçeşehir Koleji Sancaktepe Kampüsü

İnsanoğlu için, 21. yüzyılın belki de en elzem becerilerinden olan “kodlama ve robotik” konularının, okulumuzda da ana sınıfından itibaren öğrencilere verilmesinden çok memnunuz. Bu noktada; çocukları, işin temeli olan algoritma kavramı ile tanıştırarak yola çıkılması ise, konuya yaklaşımın ne kadar bilinçli ve ehil ellerde olduğunun en önemli göstergesidir. Algoritma; Descartes’ın “Yöntem Üzerine Konuşma”sında da belirttiği gibi bir problem çözme tekniğidir ve bunu iyi öğrenip uygulayan kişi için geriye kalan, sadece elindeki araç gereci (bilgisayar dilleri) kullanmaktır. Hele bir de öğrenciye “bugün kodlama var, hasta da olsam okula gitmem lazım” dedirtebilen bir öğretmeniniz varsa, size sadece çocuğunuzu ne kadar doğru ellere teslim ettiğinizi düşünerek mutlu olmak kalıyor.

Banu Gürevin

Bahçeşehir Koleji Sancaktepe Kampüsü

Günümüz ekonomi çevrelerinin en önemli ve yeni bir çağ olarak adlandırdığı Endüstri 4.0 hazırlıklarını tartıştığı bugünlerde eğitim gören çocuklarımız geleceğin 4.0 fabrikalarında çalışacak yöneticiler olacaklardır. Buna şüphe yoksa bugün almış oldukları kodlama ve robotik dersleri bu yolda başlangıç olarak atılmış en büyük adımdır. Bahçeşehir Sancaktepe Kampüsüne devam eden bir öğrenci velisi olarak başından bu yana okul yönteminin ve öğretmenlerinin bu konuda ne kadar motive olduklarını görmek bizi çok mutlu ediyor. Bu konudaki çalışmaların ve faaliyetlerin artarak devamını bekliyorum.

Dr. Serhan Şimşek

Bahçeşehir Koleji Sancaktepe Kampüsü

Kodlama ve robotik eğitimi ile Bahçeşehir Kolejinde tanıştık. Oğlumun bilgisayar bilimlerine yoğun ilgisi olduğu için kodlama ve robotik dersinden son derece keyif alarak derslere devam etti. Kendini gösterme imkânı bulduğundan büyük bir hevesle katılım gösterdi. Bu derslerden sonra turnuvalara katılarak o yaşta neler başarabildiğini gördüğünde ise kendine olan güveni kat be kat artarak hedeflerini daha net çizebildi. Oğlumun kendini keşfetmesinde büyük rolü olan Bahçeşehir Kolejine ve her defasında oğlumu yüreklendiren ve destekleyen sevgili öğretmenimize teşekkürü bir borç bilirim.

Handan Yücel

Bahçeşehir Koleji Sancaktepe Kampüsü

Robotik çalışmaları sayesinde kızımız; bir takımın parçası olmayı, ekip ruhunu ve paylaşmayı öğrendi. Yarışma öncesi yaptıkları araştırmalar ve çalışmalar ile yarışma esnasında yaşadıkları, hem yeni şeyler öğrenmelerini hem de ufuklarının genişlemesini sağladı. Bu organizasyonda emeği geçen tüm değerli öğretmenlerimize teşekkür ederiz.

Berna Üstüner

Bahçeşehir Koleji Sancaktepe Kampüsü

Kodlama ve robotik umuttur. Geleceğe duyulan bir umuttur. Tüm canlıların, kodlama sayesinde pratik ve bilimsel olarak hayatlarına güç katan yeniliklerle yaşamasını sağlayacağı inancına duyulan umuttur. Günlük hayatta yaşanan problemlerin bilimsel olarak çözümünde, öğrencilere teknik ve yaratıcı alanlarda kabiliyet kazandırmak amacıyla; ülkemizi, teknolojik olarak gelişmiş ülkelerle yarışacak seviyeye ulaştıracak eşsiz bir eğitim olanağıdır. Bilinçli, yaratıcı ve en önemlisi tazecik beyinlerin yine kendileri gibi bilinçli, yaratıcı ve bu eğitimin önemini fark etmiş özverili öğretmenleri ile birlikte donanımlı eğitim alanlarında geleceği aydınlatacak meşaleleri ateşlediği bir eğitimdir.

Şüphesiz hayatta karşılaştığımız problemlere getirdiğimiz akılcı ve pratik çözümler bireysel başarıyı getirmektedir. Kodlama eğitimini öğrenci değil – insan- yetiştirme eğitimi olarak düşündüğümde de, kendine inanan, güvenen, özgüveni yüksek, problemler karşısında yılgınlığa düşmeyen, düşünen, düşüncesini üretime geçiren, dikkat dağınıklığı yaşamayan, odaklanabilen ve zihni insanlığa faydalı olmak için çalışan bireyler yetiştirmeye yarayan bir eğitim olarak değerlendirmekteyim.

Evlatlarımız bizim için dünyanın en değerli varlıklarıdır. Onların hak ettikleri değerlere sahip olabilmesi, gelecekte mutlu, başarılı bir birey olarak yine mutlu ve gelişmiş bir ülkede yaşamaları imkânını sağlayacak kodlama eğitimini küçücük yaşlarda çocuklarımıza veren Bahçeşehir Kolejine bir baba olarak teşekkür ederim.

Bora Özdemir

Bahçeşehir Koleji Güzelbahçe Kampüsü

Oğlumun çok geniş olan hayal dünyasına mucize gibi giren kodlama dersi, küçük kalbinin bir kat daha hızlı çarpmasını sağlamaktadır. Yapmış oldukları robotlar ve programlar onların her seferinde yeni ürünler oluşturmasını sağlamakta, yeni hayallerini ortaya çıkarmaktadır. ‘’Çok mutluyum, çok heyecanlıyım anne bu gün kodlama ve robotik dersi var, robotikte şu robotu yaptık inanamazsın anne’’ ifadeleri olan oğlumun, gözlerindeki ışıltıyı görmek bir ebeveyn olarak bizleri çok mutlu etmektedir. Eğitimcimizin güler yüzü, çocuklara olan yaklaşımı, dünyalarına girebilmesi onların bu derse olan sevgisini okula olan istekliliğini artırmıştır. Akademik başarının yanında öğrencilerin farklı dünyalarını ortaya çıkaran Bahçeşehir Kolejine teşekkürlerimizi sunarım…

Emine Sarıoğlu

Bahçeşehir Koleji Güzelbahçe Kampüsü

Kodlama ve robotik eğitimini kurumunuzun çocuklarımıza sunduğu en özel hizmet olarak nitelendirmekteyim. Çağımızın gerekleri yazılım ve donanım kullanımı, geliştirilmesi, konunun yeterli ölçüde anlaşılması için küçük yaştan bu eğitimin eğlenceli hale dönüştürülüp verilmesi biz veliler için bulunmaz fırsattır. Çocuklarımızın ufuklarını açmakta, teknolojik konulara biraz daha eğilmelerini sağlamakta en azından belli yayınları takip etmelerine sebep olmaktadır. İple çekilen kodlama ve robotik dersleri bizleri mutlu etmekte. Bu vesile ile emek veren değerli öğretmenlerimize ve bu güzel konuda çocuklarımıza fırsat tanıyan kurumunuza çok teşekkür ederim.

Meral Tuncahan

Bahçeşehir Koleji Güzelbahçe Kampüsü

Çocuklarımızla kuşak farkını en belirgin şekilde hissettiğimiz alan şüphesiz sürekli gelişen teknoloji ve onunla birlikte değişen yaşam tarzı. Gelecek onlar için teknoloji kazanımlarının, yaşam mücadelesinde belirleyici olacağı zorlayıcı bir dünya olacak. Bu konuda bizlerin bu farkındalıkta olmamıza ön ayak olan Bahçeşehir Kolejinin eğitim yaklaşımından çok memnunuz.

Kızımızın çocukluk döneminden itibaren blokları birleştirerek oynadığı oyunların ötesinde kodlama eğitimi ile kazandığı analitik düşünebilme yeteneği, onun keyif aldığı şeyleri yaparken, gelecekteki gereksinimleri için gerekli alt yapıyı oluşturacağına inanıyoruz.

Bu nedenle kodlama dersiyle okulumuzda tanışmış olmasından dolayı mutluluk duyuyoruz.

Didem Aktürk

Bahçeşehir Koleji Sancaktepe Kampüsü